Hladáte účtovnícku firmu?

Poskytujeme služby v oblasti vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky, ekonomické a účtovné poradenstvo a administratívne služby.

Spracovanie daňových priznaníSpracovanie daňových priznaní

V daňovej oblasti Vám ponúkame nasledovné služby:

 • DPH mesačné a štvrťročné
 • Súhrnný výkaz
 • Kontrolný výkaz
 • Daň z príjmu
 • Výkaz ziskov a strát
 • Súvaha
 • Poznámky k účtovnej uzávierke
 • Daň z príjmu FO
 • Výkaz príjmoch a výdavkoch
 • Výkaz majetku a záväzkov
 • Intrastat
 • Daň z motorových vozidiel

Hľadáte účtovníka? Kontaktujte nás!