Hladáte účtovnícku firmu?

Poskytujeme služby v oblasti vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky, ekonomické a účtovné poradenstvo a administratívne služby.

Spracovanie jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby

V prípade, že podnikateľ – fyzická osoba sa rozhodne pre vedenie jednoduchého účtovníctva, musí si byť vedomý toho, že podlieha daňovým zákonom a rovnako aj zákonu o účtovníctve. Z tohto vyplýva, že sa jeho podnikateľská, resp. iná samostatná zárobková činnosť môže stať predmetom daňovej kontroly. Okrem zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov je povinný pri vedení jednoduchého účtovníctva dbať aj na dodržiavanie postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva.

  • Peňažný denník
  • Pokladničná kniha
  • Evidencia majetku
  • Evidencia pohľadávok
  • Evidencia záväzkov

Hľadáte účtovníka? Kontaktujte nás!