Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs2/optimabusinesssk/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs2/optimabusinesssk/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs2/optimabusinesssk/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Spracovanie podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby – OptimaBusiness, s.r.o.
Hladáte účtovnícku firmu?

Poskytujeme služby v oblasti vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky, ekonomické a účtovné poradenstvo a administratívne služby.

Spracovanie podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby

V sústave podvojného účtovníctva účtujú účtovné jednotky, ktorým to prikazuje Obchodný zákonník (spoločnosti s ručením obmedzením, družstvá, akciové spoločnosti) alebo ktorým to Obchodný zákonník dovoľuje (fyzické osoby – podnikatelia, ak chcú uplatňovať na vyčíslenie základu dane skutočné výdavky v podmienkach podvojného účtovníctva).

– Vedenie hlavnej knihy
– Evidencia pohľadávok
– Evidencia záväzkov
– Pokladničná kniha
– Vedenie skladovej evidencie
– Evidencia majetku

Hlavná kniha je účtovná kniha, v ktorej sa usporiadajú účtovné zápisy z vecného hľadiska a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, VI, nákladov a výnosov v účtovnom období.

Hlavná kniha musí obsahovať minimálne:

1) Stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha.

2) Súhrnné obraty strany MD a D jednotlivých účtov minimálne za kalendárny mesiac.

3) Zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Hlavnú knihu tvoria všetky syntetické a analytické účty, ktoré účtovná jednotka v účtovnom období používa a sú uvedené v jej účtovom rozvrhu. Účtovná jednotka nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú uvedené v účtovom rozvrhu nesmie zriaďovať účty mimo účtovných kníh.

Good strategy is the antidote to competition. Strategic thinking is the process of developing a strategy that defines your value proposition and your unique value chain. This process includes market and competitive research as well as an assessment of the company’s capabilities and the industry forces impacting it.

Kniha pohľadávok je účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve. Evidujeme v nej všetky vzniknuté pohľadávky, hlavne prijaté faktúry od dodávateľov.

 

V knihe pohľadávok zaznamenávame najmä údaje o:

a) dlžníkoch
b) pohľadávkach v peňažnom vyjadrení
c) poskytnutých preddavkoch
d) poskytnutých úveroch
e) pohľadávkach dane z príjmov
f) pohľadávkach nepriamych daní
g) pohľadávkach voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni

Hladáte účtovníčku? Kontaktujte nás!