Hladáte účtovnícku firmu?

Poskytujeme služby v oblasti vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky, ekonomické a účtovné poradenstvo a administratívne služby.

Spracovanie daňových priznaní

Ročné zúčtovanie príjmu + daňové priznanie na Slovensku.

read more
Spracovanie miezd a personalistika

Pri spracovaní miezd a personalistiky postupujeme podľa platných právnych predpisov. V tejto oblasti Vám ponúkame naše služby, ktoré sú …

read more
Spracovanie podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby

V sústave podvojného účtovníctva účtujú účtovné jednotky, ktorým to prikazuje Obchodný zákonník (spoločnosti s ručením obmedzením, družstvá, …

read more
Spracovanie jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby

V prípade, že podnikateľ – fyzická osoba sa rozhodne pre vedenie jednoduchého účtovníctva, musí si byť vedomý toho, že podlieha daňovým zákonom …

read more